Aktualne Stawki Opłat 2024r.

Opłaty uchwalone przez walne zebranie w dniu 27.04.2024 r.

1.) Składka członkowska - 6 zł/ działka

2.) Opłata ogrodowa - 1 zł/m²

3.) Opłata inwestycyjna - 82,92 zł/ działka

4.) Opłata OZ PZD - 0,13 zł/m²

5.) Opłata na obsługę księgową - 29 zł/działka

6.) Wywóz śmieci - 120 zł/działka

7.) Opłata wodna

- Rejon Elżbieta - 1,79 zł/ działka
- Rejon Azoty I i II - 35 zł/ działka
- Rejon Węzłowiec -3,84 zł/ działka

8.) Oplata energetyczna

- Rejon Elżbieta - 15,51 zł/ działka
- Rejon Azoty I - 15,49 zł/działka
- Rejon Azoty II - 20 zł/ działka
- Rejon Węzłowiec - 1,79 zł/ działka
Zaliczki za energię elektryczną i wodę na rok 2024 ustalone są w/g zużycia za rok poprzedni. Rejon Elżbieta, Rejony Azoty i Wzłowiec

Termin wnoszenia opłat 30.06.2024 r.

Bank Spółdzielczy Nr 43 8437 0002 0020 0202 1207 0001 lub w kasie ogrodu.