Kontakt:

ROD Elżbieta

ul. Siemianowicka 66 41-503 Chorzów

Adres e-mail:

rod.elzbieta@wp.pl

Numer rachunku bankowego:

43 8437 0002 0020 0202 1207 0001 Bank Spółdzielczy