Informacje :


UWAGA !!

W dniu 12-06-2024r.(godz. 12-15) :

Przerwa w dopływie WODY na działki w rejonie

ELŻBIETA GŁÓWNA ( Wykonawca WODOCIĄGI)

UWAGA !!

Nieobecność członków zarządu:

PREZES -od - 09 do 23-06-2024r.

SKARBNIK do 16-06-2024r.

W/W osoby zastępują pozostali członkowie zarządu.

UWAGA !!

Schody główne do budynku zarządu

zostały zamkniete ze względu na zły stan.

Brak przejścia od 22.05.2024r do odwołania

Nowe Alejki rejon Węzłowiec:

Monitoring :

Minęło już pięć lat od uruchomienia monitoringu w Naszym ogrodzie.

Pierwsze kamery zaczęły pracować w rejonie Elżbieta, następne w rejonach Węzłowiec i Azoty.

Obecnie pracuje 11 kamer z czego większość umożliwia podgląd zdalny.

Monitoring obejmuje głównie miejsca usytuowania kontenerów na śmieci, bramki wejściowe i budynek świetlicy.

Czy inwestycja się sprawdza ? zdecydowanie tak.

Znaczącą część opłat ogrodowych stanowi opłata za wywóz nieczystości.

Niestety z uwagi na RODO nie możemy publikować na stronie wizerunków osób, które w rażący sposób łamią obowiązujący regulamin a takich osób niestety nie brakuje.

W większości przypadków wystarcza ostrzeżenie ze strony Zarządu i działkowcy ze zrozumieniem sprzątają po sobie to czego pozbyli się w sposób niedozwolony, pozostali zostają obciążeni finansowo zgodnie z regulaminem korzystania z kontenerów na śmieci.

Monitoring poprawia również bezpieczeństwo na terenie objętym jego zasięgiem czego przykładem jest ustalenie sprawcy i odzyskanie skradzionych przedmiotów. Numery rejestracyjne samochodów, którymi osoby spoza ogrodu podrzucały Nam śmieci zostały zgłoszone do Straży miejskiej.

Nagranie z Naszego monitoringu, udostępnione Policji na ich prośbę okazało się przydatne w ustaleniu sprawcy kradzieży na terenie Chorzowa.

..