Informacje :


UWAGA !!


05.07.2024r, o godz,18:30 Uruchomiono wodę po

AWARII!!

Skorodowanego przewodu wody pitnej na rej,

WENZŁOWIEC

UWAGA !!


W dniu 03-07-2024r.

Brak wody działki Elżbieta od godz. 9-13

Prace Wodociągów + wymiana wodomierza

głównego


UWAGA !!

Adam Kurowski

Sekretarz Zarządu a zarazem Elektryk

URLOP 30-06---16-07-2024r.

UWAGA !!

Schody główne do budynku zarządu

zostały zamkniete ze względu na zły stan.

Brak przejścia od 22.05.2024r do odwołania

Nowe Alejki rejon Węzłowiec:

Monitoring :

Minęło już pięć lat od uruchomienia monitoringu w Naszym ogrodzie.

Pierwsze kamery zaczęły pracować w rejonie Elżbieta, następne w rejonach Węzłowiec i Azoty.

Obecnie pracuje 11 kamer z czego większość umożliwia podgląd zdalny.

Monitoring obejmuje głównie miejsca usytuowania kontenerów na śmieci, bramki wejściowe i budynek świetlicy.

Czy inwestycja się sprawdza ? zdecydowanie tak.

Znaczącą część opłat ogrodowych stanowi opłata za wywóz nieczystości.

Niestety z uwagi na RODO nie możemy publikować na stronie wizerunków osób, które w rażący sposób łamią obowiązujący regulamin a takich osób niestety nie brakuje.

W większości przypadków wystarcza ostrzeżenie ze strony Zarządu i działkowcy ze zrozumieniem sprzątają po sobie to czego pozbyli się w sposób niedozwolony, pozostali zostają obciążeni finansowo zgodnie z regulaminem korzystania z kontenerów na śmieci.

Monitoring poprawia również bezpieczeństwo na terenie objętym jego zasięgiem czego przykładem jest ustalenie sprawcy i odzyskanie skradzionych przedmiotów. Numery rejestracyjne samochodów, którymi osoby spoza ogrodu podrzucały Nam śmieci zostały zgłoszone do Straży miejskiej.

Nagranie z Naszego monitoringu, udostępnione Policji na ich prośbę okazało się przydatne w ustaleniu sprawcy kradzieży na terenie Chorzowa.

..