Analog Clock using Canvas
Календарь
SwiatPogody.pl
Chorzów
Idea ogrodnictwa działkowego narodziła się  w Niemczech w połowie XIX wieku pomysłodawcą i głównym propagatorem był lekarz Daniel Gottlob  Schreber. Pierwsze stowarzyszenie zarejestrowane w Lipsku w 1869 r nosiło nazwę ogrodów „szreberowskich” W świadomości starszych mieszkańców Chorzowa nazwa  ta funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Ten pierwszy ogród, powstał w roku 1905 zachował się do dzisiaj, choć kilka lat temu został okrojony kiedy budowano Drogową Trasę Średnicową. To Rodzinny Ogród Działkowy im. Augustyna Czarneckiego ulokowany pomiędzy Aleją Bojowników o Wolność i Demokrację a ulicami Hajducką, Działkową i parkingiem sklepu meblowego "Bodzio".
Nie był to oczywiście jedyny ogród działkowy na terenie Chorzowa. Kolejne powstawały sukcesywnie od roku 1910.
Dyrekcja Kopalń Skarbowych jako formę pomocy socjalnej dla biedniejszych robotników wydzierżawiła kilka hektarów ziemi pod uprawę ziemniaków. W rok później podobnie postąpiła dyrekcja królewskiej huty.  Po kilku latach z powodu raka ziemniaczanego wydano zakaz upraw i działki nabierały charakteru rekreacyjnego Z czasem swoją działalność prowadziły w ramach Towarzystwa Ogrodów Działkowych Pracowników Kopalń Skarbowych im Karola Miarki w Chorzowie I, później Towarzystwa Ogrodów Działkowych im św. Józefa w Chorzowie II.

Kolejny zwrot w rozwoju idei ogrodnictwa działkowego nastąpił w okresie I wojny światowej. W celu poprawy zaopatrzenia w żywność rozpoczęło się powszechne przeznaczanie działek pod uprawę warzyw. W istniejących ogrodach zlikwidowano, a w nowych poważnie ograniczono powierzchnię terenów wykorzystywanych wspólnie do celów rekreacyjnych.

W 1917r. na nieużytkach po pra­wej stronie ul. Siemianowickiej (jadąc w kierunku Bytkowa) powstał kompleks ogródków działkowych znany jako POD (Pracownicze Ogrody Działkowe) „Elżbieta". Sąsiadował z szybem o tej samej nazwie oraz składowiskiem drewna kopalnianego. Ogródki działkowe na górnym Śląsku zawsze pełniły specyficzna funkcję w której ich walory rekreacyjne wcale nie były najważniejsze. Uprawiane warzywa, owoce czy ziemniaki, a nawet hodowane  zwierzęta( kury, kaczki, gęsi, indyki, gołębie, kozy bądź trzoda chlewna) stanowiły znaczące składniki diety użytkowników działek.
Późniejsze lata to ciągły rozwój i modernizacja ogrodów w ramach Polskiego Związku Działkowców obecnie Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.


Rys historyczny ogrodnictwa działkowego
na terenie Chorzowa - powstanie ROD "Elżbieta"
Dzisiejszy Rodzinny Ogród Działkowy „Elżbieta” to powierzchnia ponad 10 ha, na której znajduje się  296 działek, podzielonych na rejony: rejon Elżbieta, rejon Azoty, rejon Węzłowiec. Każdy z rejonów jest zelektryzowany i zaopatrzony w wodę. Wspólna infrastruktura, to duża tzw. świetlica, w której znajduje się pomieszczenia takie jak: sala do organizacji imprez rodzinnych, kuchnia, pomieszczenia socjalne oraz biuro zarządu ROD. Inwestycje i remonty infrastruktury ogrodowej, takie jak alejki, parking oraz ogrodzenie, poprawiły estetykę ogrodu. Wszystkie prace, jakie były realizowane w naszym ogrodzie, to ogromny wysiłek działkowców. Dzięki temu dziś ogród cieszy się swoim pięknem i daje dużo radości działkowcom, ich rodzinom  i miejmy nadzieję, że będą służyć nam jeszcze przez wiele pokoleń.
ROD Elżbieta
w Chorzowie