Analog Clock using Canvas
Календарь
SwiatPogody.pl
Chorzów
Obowiązujące opłaty i składki
w roku 2019
Stawki uchwalone na walnym zebraniu
         w  dniu   13.04.2019 r.

Opłaty do  OZ PZD
- obsługa księgowa, opłata do delegatury - 10,50   za działkę
- opłata do OZ PZD - 0,08   za  1 m² działki
- Składka  członkowska - 6,-     za działkę
- Koszty funkcjonowania i zarządzania  ogrodem - 0,47   za  1 m² działki
- Koszty inwestycji i remontów - 0,22    za działkę
- Opłata za wywóz śmieci - 72,-    za działkę
- Zaliczka za energię i wodę: dla rejonu Elżbieta  dla rejonów Azoty i Węzłowiec

Wysokość zaliczki jest zależna od przedziałów w jakim mieściło się zużycie  w roku 2017 przez poszczególnych działkowców . Różnice wynikają z różnych cen energii i wody w poszczególnych rejonach i są zależne od dostawcy.

Termin wnoszenia opłat do 30.06.2019 r.
Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych (§42 Regulaminu ROD)

Przyjmowanie opłat w Biurze Zarządu (dyżury) lub na konto ogrodu
Numer  rachunku bankowego  :  43 8437 0002 0020 0202 1207 0001

Kalkulator w JavaScript
ROD Elżbieta
w Chorzowie